سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

احراز هویت

از قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر خودداری فرمایید . درصورت محرز شدن , موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی از این امر بر عهده کاربر می باشد

افشای ریسک : بازارهای مالی دارای ریسک می باشند، لذا با دانش و آگاهی کامل در آنها اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری کنید.